AL  LÍMIT


La Fundació Mambré és una de les entitats sense afany de lucre que treballa en l’atenció i la integració social de les persones en risc d’exclusió social i específicament de les persones sense llar. Les causes de la pèrdua d’una llar són múltiples i variades, la conjuntura actual incrementa aquesta lacra que no distingeix entre nacionalitats, estrats o edats. Gràcies a l’ajuda, coordinació i gestió d’aquestes entitats, diferents pisos compartits acullen temporalment aquestes persones que viuen al límit de l’exclusió mentre lluiten per trobar la forma de tornar a donar llum a un rostre ocult entre les ombres de la nostra societat.